Bejelentkezés | Regisztrációs feltételek | Regisztrációs szándék visszajelzése | Regisztrációs adatok | Elfelejtett jelszó | Blog |MobilGov kiadvány

Adatkezelési szabályzat


1. Az adatkezelõ neve:
INNOCENTER Innovációs Központ Közhasznú Nonprofit Kft.

2. Az adatkezelõ címe:
3515 Miskolc-Egyetemváros

3. Elérhetõség:
ügyvezetõ: Csollák Gábor,
e-mail: csollak.gabor@innocenter.hu,
telefon: 06 46 555 246,
fax: 06 46 555 247.

4. Az adatkezelés megnevezése:
Adatkezelés a tagok önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján a Referenciaszolgálat Portálon regisztrált tagok esetében.

5. Az adatkezelés jogalapja:
A személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.) 3. § (1) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.

6. A kezelt adatok köre:
A. A tag által kötelezõen megadott személyes adatok: név, felhasználónév, jelszó, település, e-mail cím, szakterület.
B. A tag döntése alapján a saját személyes profiljában megadott adatok: cím, telefonszám, fax, skype, msn, munkahelyek, végzettség, iskolák.
C. A Referenciaszolgálat Portál megtekintése és használata során rögzítésre kerül a tag számítógépének IP-címe, a látogatás kezdõ és befejezõ idõpontja, az oldalletöltések száma, a látogató által használt operációs rendszer és böngészõ szoftver típusa. Ezen adatokat a rendszert mûködtetõ szerver automatikusan naplózza.

A Referenciaszolgálat Portál a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal.

7. Az adatkezelés célja:
A. A tag által kötelezõen megadott személyes adatok esetében az adatok kezelésének célja a tag jogosultságának azonosítása.
B. A tag önkéntes döntése alapján a profilban megadott adatok estében belsõ internetes közösség alkotása, a tag azonosítása.
C. A Referenciaszolgálat Portál megtekintése során a naplófájlban rögzítésre kerülõ adatok esetében az adatok tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál.

Az adatkezelõ a megjelölt céloktól eltérõ célra a személyes adatokat nem használja. Az adatkezelõ személyes adatokat harmadik személyeknek csak a tag elõzetes és tájékozott hozzájárulása esetén adhat át, ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelezõ adattovábbításokra.

8. Az adatkezelés idõtartama:
A. A tag által kötelezõen megadott adatok esetében, amíg a tag tagsági viszonya aktív.
B. A tag döntése alapján a profilban megadott adatok esetében, amíg a tag döntése alapján azokat a profiljában megjeleníti.
C. A Referenciaszolgálat Portál megtekintése során a naplófájlban rögzítésre kerülõ adatok esetében a látogatástól számított egy évig tárolja a rendszer az adatokat.

Az INNOCENTER a Tagsági feltételekben meghatározott feltételek esetén átmenetileg korlátozhatja a tag mûködését a Referenciaszolgálat Portálon, ebben az esetben adattörlésre nem kerül sor.

9. Adatbiztonsági intézkedések:
A tagi személyes adatokat a Magyar Köztársaság területén tároljuk.

10. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetõsége:
Az INNOCENTER fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési szabályzatot a tagok elõzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa.

Ön a Referenciaszolgálat Portál szolgáltatásnak az Adatkezelési szabályzat módosítás hatálybalépését követõ a Referenciaszolgálat Portál használatával elfogadja a módosított Adatkezelési szabályzatot.

11. A tagok jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban:

A személyes adatai kezelésérõl a tagok tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelõ kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, idõtartamáról, az adatfeldolgozó nevérõl, címérõl, székhelyérõl és az adatkezeléssel összefüggõ tevékenységérõl, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben a referenciaszolgalat@innocenter.hu címre kell eljuttatni, amire 8 munkanapon belül választ kap az érintett.

A regisztrált tagok adataik törlését saját döntésük alapján a referenciaszolgálat@innocenter.hu e-mail címen kérhetik.

12. Jogérvényesítési lehetõségek:

A tag jogérvényesítési lehetõségeit az Adatvédelmi törvény, valamint a Ptk. alapján bíróság elõtt gyakorolhatja, valamint kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is 1051 Budapest, Székhely: Nádor u. 22. Postacím: 1387 Budapest Pf. 40. címen. Észrevételeivel, illetve kérdéseivel keresse a Referenciaszolgálat Portál Rendszeradminisztrátorát a referenciaszolgalat@innocenter.hu e-mail címen.

 


  Tagsági feltételek | Adatkezelési szabályzat | Impresszum | Kapcsolat Copyright © 2008 INNOCENTER Kft.